Láávu ceggim -video

Láávu ceggim -video

Beana ja hávga

Sámmola ođđa biktasat

Gámasuoinnit

Kuobbârijd nurâmin

Kåvvstõõllâd

Sämmilâš kalender merkkâpeeivih

Jie’llji nõõmtõõzz

Paliskunnat

Lumi- ja jääsanasto

Láávu ceggim -video

Käunn-a-son Pessi pueʹr sââʹj kåvvaz ciâggtuʹmmže?
Puutʼteei: Päärnai fʹiʹlmmtueʹjjpääʹjj, päärnai fiʹlmmleiʹrr, Meäʹcchalltõs 2015.
Videost mieʹldd: Pessi Koskinen

© Meccihaldâttâs – Meahciráđđehus – Meäʹcchalltõs

Láávu ceggim


Beana ja hávga

Láávu ceggim -video

Beana ja hávga

Sámmola ođđa biktasat

Gámasuoinnit

Kuobbârijd nurâmin

Kåvvstõõllâd

Sämmilâš kalender merkkâpeeivih

Jie’llji nõõmtõõzz

Paliskunnat

Lumi- ja jääsanasto

Beana ja hávga

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

Beana ja hávga

ds beana ja hávga.pdfak peenuv já puško.pdf

Sámmola ođđa biktasat

Láávu ceggim -video

Beana ja hávga

Sámmola ođđa biktasat

Gámasuoinnit

Kuobbârijd nurâmin

Kåvvstõõllâd

Sämmilâš kalender merkkâpeeivih

Jie’llji nõõmtõõzz

Paliskunnat

Lumi- ja jääsanasto

Sámmola ođđa biktasat

© Filbmaguovddáš Skábma, Yle Unna Junná

Sámmola ođđa biktasat


Gámasuoinnit

Láávu ceggim -video

Beana ja hávga

Sámmola ođđa biktasat

Gámasuoinnit

Kuobbârijd nurâmin

Kåvvstõõllâd

Sämmilâš kalender merkkâpeeivih

Jie’llji nõõmtõõzz

Paliskunnat

Lumi- ja jääsanasto

Gámasuoinnit

© Skábma ja Yle Unna Junná

Gámasuoinnit


Kuobbârijd nurâmin

Láávu ceggim -video

Beana ja hávga

Sámmola ođđa biktasat

Gámasuoinnit

Kuobbârijd nurâmin

Kåvvstõõllâd

Sämmilâš kalender merkkâpeeivih

Jie’llji nõõmtõõzz

Paliskunnat

Lumi- ja jääsanasto

Kuobbârijd nurâmin

© Meccihaldâttâs – Meahciráđđehus – Meä´cchalltõs

ak kuobbâreh.pdfds guobbarat.pdf

Kuobbârijd nurâmin


Kåvvstõõllâd

Láávu ceggim -video

Beana ja hávga

Sámmola ođđa biktasat

Gámasuoinnit

Kuobbârijd nurâmin

Kåvvstõõllâd

Sämmilâš kalender merkkâpeeivih

Jie’llji nõõmtõõzz

Paliskunnat

Lumi- ja jääsanasto

Kåvvstõõllâd

laavupuut kååvasmuõr
loude värjj
tulisija tollsââʹjj
loito, lattia låidd
lattiavarvut tuõrǥ
posio puåšš
oviaukko kååvasuustõk
savuaukko reäʹppen
tuli toll
seinänvieri såʹǥǥ

 

Saǥstõõllâmääʹčč:
Mii lij kååvas?
Koozz kåvvaz taarbaš?
Maid taarbaš ǥu kåvvaz čiâggad?
Måkam kååvas lij siisǩbeäʹlnn?
Maid kåvvsest vuäitt tueʹjjeed?
Måkam vueʹzz kåvvsest lie?
Ǩii puâllat tool?

© Meccihaldâttâs, Meahciráđđehus – Meäʹcchalltõs

ak láávustâllâm.pdfns kåvvstõõllmõš.pdfds lávostallan.pdf

Sämmilâš kalender merkkâpeeivih

Láávu ceggim -video

Beana ja hávga

Sámmola ođđa biktasat

Gámasuoinnit

Kuobbârijd nurâmin

Kåvvstõõllâd

Sämmilâš kalender merkkâpeeivih

Jie’llji nõõmtõõzz

Paliskunnat

Lumi- ja jääsanasto

Sämmilâš kalender merkkâpeeivih

Sämmilâš kalender merkkâpeeivih
© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak merkkâpeeivihds sápmelaš kalendera mearkkabeaivvit

Jie'llji nõõmtõõzz

Láávu ceggim -video

Beana ja hávga

Sámmola ođđa biktasat

Gámasuoinnit

Kuobbârijd nurâmin

Kåvvstõõllâd

Sämmilâš kalender merkkâpeeivih

Jie’llji nõõmtõõzz

Paliskunnat

Lumi- ja jääsanasto

Jieʹ llji nõõmtõõzz

Žeeʹvet, Žeeʹvti da Jieʹllji nõõmtõõzz

Puäʒʒeʹčč = sââʹrves
Puäʒʒjeäʹnn = äldd
Puõccu pärnn = vueʹss

Sauʒʒeʹčč = viõrcc
Sauʒʒjeäʹnn = sauʒʒ
Saauʒ pärnn = lääʹbbes

Kaicceʹčč = kaiccviõrcc
Kaiccjeäʹnn = kaicc
Kaaicpärnn = kaicclääʹbbes

Heävašeʹčč = ååʹresheäʹvaš
Heävašjeäʹnn = njeʹnnlõsheävaš
Heäppašpärnn = heäppažââlǥaž

Käänneʹčč = ååʹreskäänn
Käännjeäʹnn = kääʹnn
Käänpärnn = kääʹnââlǧaž

Šââʹǩǩeʹčč = šââʹǩǩ
Šââʹǩǩjeäʹnn = njeʹnnjlõs šââʹǩǩ
Šââʹjjpärnn = šââǥǥaž

Kusseʹčč = vuâhss, sonn
Kussjeäʹnn = kuss
Kuzzpärnn = käʹlbb

Piânnaieʹčč = ååʹrespiânnai
Piânnaijeäʹnn = njeʹnnjõspiânnai
Pieʹnnepärnn = pieʹnneoođi

Kaasseʹčč = ååʹreskaass
Kaassjeäʹnn = njeʹnnjõskaass
Kaazzpärnn = kaazzoođi

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak elleepeerâds eallibearasns jiõlljipiâr

Paliskunnat

Láávu ceggim -video

Beana ja hávga

Sámmola ođđa biktasat

Gámasuoinnit

Kuobbârijd nurâmin

Kåvvstõõllâd

Sämmilâš kalender merkkâpeeivih

Jie’llji nõõmtõõzz

Paliskunnat

Lumi- ja jääsanasto

Paliskunnat

Tiesitkö:

 • Poronhoitoalue on laissa määritelty alue, jossa harjoitetaan poronhoitoa
 • Poronhoitoalueeseen kuuluu koko Lappi lukuunottamatta Kemin, Tornion ja Keminmaan alueita. Lisäksi suurin osa Oulun alueesta kuuluu poronhoitoalueeseen
 • Vuonna 1898 valtio velvoitti poronomistajat perustamaan maantieteellisin rajoin määritellyt paliskunnat eli palkiset. Jokainen poronomistaja kuuluu yhteen palkiseen ja maksaa sille vuosimaksua poromääränsä mukaan
 • Poronhoitolaki määrittelee poronhoitajan oikeudet ja velvollisuudet omassa palkisessaan
 • Jokaisella paliskunnalla on oma poroisäntä, joka johtaa paliskuntaa. Hänen lisäkseen hallintoryhmään kuuluvat varaporoisäntä, rahastonhoitaja ja hallitus, johon kuuluu neljä jäsentä
 • Jokainen paliskunta kuuluu Paliskuntain yhdistykseen, joka ohjaa ja neuvoo paliskuntia, poronhoitajia ja kansalaisia
 • Suomessa on yhteensä 56 paliskuntaa ja näistä 13 sijaitsee saamelaisalueella
 • Suomen saamelaisalueen paliskunnat:
  • Paistunturi
  • Kaldoaivi
  • Näätämö
  • Muddusjävri
  • Vätsäri
  • Paatsjoki
  • Ivalo
  • Hammastunturi
  • Sallivaara
  • Muotkatunturi
  • Näkkälä
  • Käsivarsi
  • Lappi

Palgâseh.pdfBálgosat.pdf

Lumi- ja jääsanasto

Láávu ceggim -video

Beana ja hávga

Sámmola ođđa biktasat

Gámasuoinnit

Kuobbârijd nurâmin

Kåvvstõõllâd

Sämmilâš kalender merkkâpeeivih

Jie’llji nõõmtõõzz

Paliskunnat

Lumi- ja jääsanasto