Kuáti.fi käyttöohjeet:

Kuáti.fi-sivusto on kolmiportainen:

 • Introsivu, jossa kymmenen saamenpukuista lasta seisoo laavun edustalla
  • Introsivu toimii kielivalikkona
  • Jokainen lapsi esittelee itsensä puhekuplassa oman alueensa saamen kielellä
  • Lasta klikkaamalla pääsee sisälle laavuun
 • Etusivu, jossa mummo ja lapsi ovat laavun sisällä tulistelemassa
  • Lapsen puhekuplaa painamalla pääsee ohjesivustolle
  • Mummon puhekuplaa painamalla pääsee suomenkieliselle sivustolle.
  • Kiisan kautta pääsee suljetulle keskustelualueelle
  • Sisnapussien kautta voi palata valitun saamen kielen etusivulle.
  • Suomenkielisillä sivuilla suomenkieliselle etusivulle pääsee suopungin kautta
  • Mikäli haluaa palata introsivulle, tapahtuu se suopunkia painamalla (vain saamenkielisillä sivuilla)
  • Kuksista löytyy päävalikko, joka on jaettu kuuteen aihealueeseen. Kuksaa painamalla pääsee valitun aihealueen alasivulle eli tuohisivulle
 • Alasivu eli tuohisivu
  • Tuohisivu näyttää valitun päävalikon alakategoriat. Esimerkiksi taiteet-päävalikko on jaettu neljään alakategoriaan, jotka ovat musiikki, tarinointi, liike ja leikki sekä draama ja media. Nämä on edelleen jaettu alavalikoihin, esimerkiksi tarinointi on jaettu tarinoihin, runoihin ja sananlaskuihin
  • Materiaalin sisältö on kerrottu lyhyesti infolaatikon sisällä
  • Avoinna olevan materiaalin kielen voi vaihtaa ylhäältä oikealta
  • Materiaalia voi etsiä vuodenajan mukaan valitsemalla haluttu vuodenaika vuodenaikaympyrästä
  • Materiaalia voi etsiä myös sanahaulla

Kuáti.fi-sivuston materiaali:

 • Sivuston tekstimateriaali on pääsääntöisesti kolmella saamenkielellä, mutta videoita ja äänitteitä ei ole välttämättä saatavilla kaikilla kolmella kielellä. Tällöin asia on mainittu materiaalin infolaatikossa.
 • Jotkin materiaalit löytyvät myös suomen kielellä
 • Ladattavaan tekstimateriaaliin on merkitty kielitunnus
  • Pohjoissaamenkielisen materiaalin tunnus on ds
  • Inarinsaamenkielisen materiaalin tunnus ak
  • Koltansaamekielisen materiaalin tunnus ns
  • Suomenkielisen materiaalin tunnus on su
  • Esimerkiksi inarinsaamenkielinen mediaopas on merkitty ladattavaksi nimellä ak_mediaopas ja vastaavasti koltansaamenkielinen opas nimellä ns_mediaopas.