Kuáti.fi käyttöohjeet:

Kuáti.fi-sivuston materiaali:

 • Sivuston tekstimateriaali on pääsääntöisesti kolmella saamenkielellä, mutta videoita ja äänitteitä ei ole välttämättä saatavilla kaikilla kolmella kielellä.
 • Jotkin materiaalit löytyvät myös suomen kielellä
 • Ladattavaan tekstimateriaaliin on merkitty kielitunnus
  • Pohjoissaamenkielisen materiaalin tunnus on ds
  • Inarinsaamenkielisen materiaalin tunnus ak
  • Koltansaamekielisen materiaalin tunnus ns
  • Suomenkielisen materiaalin tunnus on su
  • Esimerkiksi inarinsaamenkielinen mediaopas on merkitty ladattavaksi nimellä ak_mediaopas ja vastaavasti koltansaamenkielinen opas nimellä ns_mediaopas.