Google Play

Karhu ja Kettu

Pelaa Karhu ja Kettu -tarina pohjoissaameksi, koltansaameksi tai inarinsaameksi!
Alkuperäinen tarina: Ulla Sainio

Google Play >>

Avoimet digimateriaalit – Saamelaiskäräjät

Ááhupiämmu; digitaalinen äänikirja

Ááhupiämmu on vanha saamelainen tarina, jonka Marjatta Palismaa on kirjoittanut muistiin Iisko Palojärven kertomana. Kirjan on kuvittanut Erkki Tanttu. Äänikirjan lukija: Mikkal Morottaja.

samediggi.fi >>