Hyvä tietää:

  • Kuáti.fi on saamelaiskäräjien ylläpitämä saamenkielinen varhaiskasvatusmateriaalipankki
  • Sivujen tarkoitus toimia varhaiskasvatuksen johtamisen pedagogisena, kielen ja kulttuurinmukaisen toiminnan sekä verkostoitumisen välineenä
  • Sivut on tarkoitettu ensisijaisesti varhaiskasvatushenkilöstölle, mutta myös vanhemmille ja neuvolahenkilöstölle
  • Materiaalia saa ladata ja käyttää omiin tarkoituksiin. Kaupallinen käyttö on kielletty
  • Yhteistyökumppanit: Mánnu – Saamelainen lasten kulttuurikeskus, elokuvakeskus Skábma, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Metsähallitus, Unná Junná/Yle Sápmi, Papunet