Saamenkieliset varhaiskasvatusyksiköt saamelaisten kotiseutualueella:

 • Hetassa päiväkoti Riekon pohjoissaamenkielinen ryhmä Miessi
 • Karesuandossa saamenkielinen esikoulu Lávvu (ostopalveluna Ruotsin puolelta)
 • Hetan pohjoissaamen kielipesä Duottarnásti

https://enontekio.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus/

 • Ivalon pohjoissaamenkielinen päiväkotiryhmä Násti
 • Ivalon koltansaamen kielipesä Peˈsser
 • Inarin pohjoissaamenkielinen päiväkotiryhmä Urbi
 • Ivalon inarinsaamen kielipesä Kuáti
 • Inarin inarinsaamen kielipesä Piervâl
 • Inarin inarinsaamen kielipesä Piäju
 • Sevettijärven koltansaamen kielipesä Kuuskõõzz
 • Vuotson pohjoissaamen kielipesä Biedju
 • Sodankylän pohjoissaamen kielipesä Muohtačalbmi
 • Karigasniemen pohjoissaamenkielinen päiväkoti Gollerássi
 • Karigasniemen pohjoissaamen kielipesä
 • Utsjoen päiväkodin pohjoissaamenkielinen osasto Duottaraski
 • Utsjoen pohjoissaamen kielipesä
 • Nuorgamin pohjoissaamen kielipesä

Saamenkieliset varhaiskasvatusyksiköt muualla Suomessa:

 • Saamenkielinen päiväkoti Galddázat
 • Pohjoissaamen kielipesä Guovžabiedju
 • Mäntylä-Snellmannin päiväkoti, pohjoissaamenkielinen ryhmä Rásit
 • Mäntylä-Snellmanin päiväkoti, pohjoissaamen kielipesä
 • Päiväkoti Troolari, pohjoissaamenkielinen päiväkotiryhmä
 • Pohjoissaamen kielipesä Máttabiegga (City Sámit ry)