Anarâškielâg videoh

Duna Duna leuʹdd -video

Tytti da suu taaurõõžž -video

Maailmist nuubán -video

Päʹskksiõrr

Repp ǩiõl åʹrnn

Pieʹcc

Eennâmšadoh

Tiiuʹr

Kåvvstõõllâd

laavupuut kååvasmuõr
loude värjj
tulisija tollsââʹjj
loito, lattia låidd
lattiavarvut tuõrǥ
posio puåšš
oviaukko kååvasuustõk
savuaukko reäʹppen
tuli toll
seinänvieri såʹǥǥ

 

Saǥstõõllâmääʹčč:
Mii lij kååvas?
Koozz kåvvaz taarbaš?
Maid taarbaš ǥu kåvvaz čiâggad?
Måkam kååvas lij siisǩbeäʹlnn?
Maid kåvvsest vuäitt tueʹjjeed?
Måkam vueʹzz kåvvsest lie?
Ǩii puâllat tool?

© Meccihaldâttâs, Meahciráđđehus – Meäʹcchalltõs

ak láávustâllâm.pdfns kåvvstõõllmõš.pdfds lávostallan.pdf