Anarâškielâg videoh

Ympäristö & luontoyhteys

Duna Duna leuʹdd -video

Ympäristö & luontoyhteys

Tytti da suu taaurõõžž -video

Ympäristö & luontoyhteys

Maailmist nuubán -video

Ympäristö & luontoyhteys

Päʹskksiõrr

Ympäristö & luontoyhteys

Repp ǩiõl åʹrnn

Ympäristö & luontoyhteys

Pieʹcc

Ympäristö & luontoyhteys

Eennâmšadoh

Ympäristö & luontoyhteys

Tiiuʹr

Ympäristö & luontoyhteys

Kåvvstõõllâd

laavupuut kååvasmuõr
loude värjj
tulisija tollsââʹjj
loito, lattia låidd
lattiavarvut tuõrǥ
posio puåšš
oviaukko kååvasuustõk
savuaukko reäʹppen
tuli toll
seinänvieri såʹǥǥ

 

Saǥstõõllâmääʹčč:
Mii lij kååvas?
Koozz kåvvaz taarbaš?
Maid taarbaš ǥu kåvvaz čiâggad?
Måkam kååvas lij siisǩbeäʹlnn?
Maid kåvvsest vuäitt tueʹjjeed?
Måkam vueʹzz kåvvsest lie?
Ǩii puâllat tool?

© Meccihaldâttâs, Meahciráđđehus – Meäʹcchalltõs

ak láávustâllâm.pdfns kåvvstõõllmõš.pdfds lávostallan.pdf