Anarâškielâg videoh

Duna Duna leuʹdd -video

Tytti da suu taaurõõžž -video

Maailmist nuubán -video

Päʹskksiõrr

Repp ǩiõl åʹrnn

Pieʹcc

Eennâmšadoh

Tiiuʹr

Jieʹ llji nõõmtõõzz

Žeeʹvet, Žeeʹvti da Jieʹllji nõõmtõõzz

Puäʒʒeʹčč = sââʹrves
Puäʒʒjeäʹnn = äldd
Puõccu pärnn = vueʹss

Sauʒʒeʹčč = viõrcc
Sauʒʒjeäʹnn = sauʒʒ
Saauʒ pärnn = lääʹbbes

Kaicceʹčč = kaiccviõrcc
Kaiccjeäʹnn = kaicc
Kaaicpärnn = kaicclääʹbbes

Heävašeʹčč = ååʹresheäʹvaš
Heävašjeäʹnn = njeʹnnlõsheävaš
Heäppašpärnn = heäppažââlǥaž

Käänneʹčč = ååʹreskäänn
Käännjeäʹnn = kääʹnn
Käänpärnn = kääʹnââlǧaž

Šââʹǩǩeʹčč = šââʹǩǩ
Šââʹǩǩjeäʹnn = njeʹnnjlõs šââʹǩǩ
Šââʹjjpärnn = šââǥǥaž

Kusseʹčč = vuâhss, sonn
Kussjeäʹnn = kuss
Kuzzpärnn = käʹlbb

Piânnaieʹčč = ååʹrespiânnai
Piânnaijeäʹnn = njeʹnnjõspiânnai
Pieʹnnepärnn = pieʹnneoođi

Kaasseʹčč = ååʹreskaass
Kaassjeäʹnn = njeʹnnjõskaass
Kaazzpärnn = kaazzoođi

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak elleepeerâds eallibearasns jiõlljipiâr