Aiccmõštueʹjjõõzz

Aiccmõštueʹjjõõzz

Vueʹssmieʹrǩǩeem

Puõcci poortummuš

Palgâseh

Meahccáivuolgin -video

Čáhcerávga -video

Mátuvuogáin uággumin -video

Muorjim -video

Pärkk da åstt

Kuobžâpiivdost-video


Vueʹssmieʹrǩǩeem

Aiccmõštueʹjjõõzz

Vueʹssmieʹrǩǩeem

Puõcci poortummuš

Palgâseh

Meahccáivuolgin -video

Čáhcerávga -video

Mátuvuogáin uággumin -video

Muorjim -video

Pärkk da åstt

Kuobžâpiivdost-video


Puõcci poortummuš

Aiccmõštueʹjjõõzz

Vueʹssmieʹrǩǩeem

Puõcci poortummuš

Palgâseh

Meahccáivuolgin -video

Čáhcerávga -video

Mátuvuogáin uággumin -video

Muorjim -video

Pärkk da åstt

Kuobžâpiivdost-video

Puõcci poortummuš

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak poccui piemmâm.pdfns puõcci poortummuš.pdfds bohccuid biebman.pdf

Palgâseh

Aiccmõštueʹjjõõzz

Vueʹssmieʹrǩǩeem

Puõcci poortummuš

Palgâseh

Meahccáivuolgin -video

Čáhcerávga -video

Mátuvuogáin uággumin -video

Muorjim -video

Pärkk da åstt

Kuobžâpiivdost-video

Palgâseh

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak palgâseh.pdfds bálgosat.pdf

Meahccáivuolgin -video

Aiccmõštueʹjjõõzz

Vueʹssmieʹrǩǩeem

Puõcci poortummuš

Palgâseh

Meahccáivuolgin -video

Čáhcerávga -video

Mátuvuogáin uággumin -video

Muorjim -video

Pärkk da åstt

Kuobžâpiivdost-video

Meahccáivuolgin -video

Luâttmättʼtõsvideo tõʹst, maid taaʹrbaž ǥu vuâlgg meäʹcca.
Puuttʼteei: Päärnai filmmleiʹrr. Meäʹcchalltõs 2015.
Mieʹldd: Iŋgá-Eliissá Ravna-Pieski, Helli Alakorva, Tiia-Káren Alakorva, Ellen-Kati Alakorva, Sárá-Márjá Keskitalo.

 

Saǥstõõllâm:
Maid niõđ vaʹldde mieʹldd ǥu vuõʹlǧǧe meäʹcca?
Mõndiõtt mäddkartt lij vääžnai?
Koʹst sij joʹrdde väʹldded čääʹʒʒ?
Maid ton vaaʹldčeǩ meäʹcca mieʹldd?

© Meccihaldâttâs – Meahciráđđehus – Meäʹcchalltõs

Meahccáivuolgin


Čáhcerávga -video

Aiccmõštueʹjjõõzz

Vueʹssmieʹrǩǩeem

Puõcci poortummuš

Palgâseh

Meahccáivuolgin -video

Čáhcerávga -video

Mátuvuogáin uággumin -video

Muorjim -video

Pärkk da åstt

Kuobžâpiivdost-video

Čáhcerávga -video

Niõđ vueʹlǧǧe vuõjdõõttâd Čeʹvetjäurra, leʹša teivva jääurest maidne põõlteejes.
Puuttʼteei: Päärnai filmmtueʹjjpääjj, Päärnai filmmleeir, Meäcchalltõs 2015.
(Mánáid filbmabargobádji, Mánáid filbmaleaira, Meahciráđđehus 2015.)
Mieʹldd: Tiia-Káren Alakorva, Ellen-Kati Alakorva, Helli Alakorva, Sárá-Márjá Keskitalo, Iŋgá-Eliissá Ravna-Pieski.

© Meccihaldâttâs – Meahciráđđehus – Meäʹcchalltõs

Čáhcerávga


Mátuvuogáin uággumin -video

Aiccmõštueʹjjõõzz

Vueʹssmieʹrǩǩeem

Puõcci poortummuš

Palgâseh

Meahccáivuolgin -video

Čáhcerávga -video

Mátuvuogáin uággumin -video

Muorjim -video

Pärkk da åstt

Kuobžâpiivdost-video

Mátuvuogáin uággumin -video

© Meccihaldâttâs – Meahciráđđehus – Meä´cchalltõs

Mátuvuogáin uággumin


Muorjim -video

Aiccmõštueʹjjõõzz

Vueʹssmieʹrǩǩeem

Puõcci poortummuš

Palgâseh

Meahccáivuolgin -video

Čáhcerávga -video

Mátuvuogáin uággumin -video

Muorjim -video

Pärkk da åstt

Kuobžâpiivdost-video

Muorjim -video

© Meccihaldâttâs – Meahciráđđehus – Meä´cchalltõs

Muorjim -video


Pärkk da åstt

Aiccmõštueʹjjõõzz

Vueʹssmieʹrǩǩeem

Puõcci poortummuš

Palgâseh

Meahccáivuolgin -video

Čáhcerávga -video

Mátuvuogáin uággumin -video

Muorjim -video

Pärkk da åstt

Kuobžâpiivdost-video

Pärkk da åstt

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ds ostu info.pdf

ak Osto njaldem

ns Pärkk da åstt


Kuobžâpiivdost-video

Aiccmõštueʹjjõõzz

Vueʹssmieʹrǩǩeem

Puõcci poortummuš

Palgâseh

Meahccáivuolgin -video

Čáhcerávga -video

Mátuvuogáin uággumin -video

Muorjim -video

Pärkk da åstt

Kuobžâpiivdost-video

Karhunpyynnissä

© Meccihaldâttâs – Meahciráđđehus – Meä´cchalltõs

ak miäcástem.pdfds bivdosanit.pdf

Kuobžâpiivdost