Anarâškielâg videoh

Ympäristö & luontoyhteys

Duna Duna leuʹdd -video

Ympäristö & luontoyhteys

Tytti da suu taaurõõžž -video

Ympäristö & luontoyhteys

Maailmist nuubán -video

Ympäristö & luontoyhteys

Márffit čuskestit -video

Ympäristö & luontoyhteys

Päʹskksiõrr

Ympäristö & luontoyhteys

Repp ǩiõl åʹrnn

Ympäristö & luontoyhteys

Pieʹcc

Ympäristö & luontoyhteys

Eennâmšadoh

Ympäristö & luontoyhteys

Muõttviârrõõzz

Sääʹmvuud škoouljemkõõskõõzz mättʹtõõttji tuejjeem muõttveârrõõzz SŠK šeeʹlljast ǩeâđđa 2016.

© SOG, Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ