Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Lumiveistokset

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijoiden tekemiä lumiveistoksia SAKK:n pihalla keväällä 2016.

© SOG, Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ