Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Lihojen kuivatus

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak koškepiärgu.pdfds goikebiergu.pdf