Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Hyönteiset

Koira ja kissa

Luonnonkasvit

Saamelaismuseo Siidan sivut aiheesta: http://www.samimuseum.fi/eatnansaddu/

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak eennâmšadoh.pdfds eatnanšattut.pdfsu luonnonkasvit.pdf