Anarâškielâg videoh

Duna Duna leuʹdd -video

Tytti da suu taaurõõžž -video

Maailmist nuubán -video

Päʹskksiõrr

Repp ǩiõl åʹrnn

Pieʹcc

Eennâmšadoh

Tiiuʹr

Skoott-tääl

Mõõkk-son täi kuuzzi nõõm lie?
Kuuzz ruuʹsin laaʹvje pââččad mieʹlǩ.
Mieʹlǩǩtaaŋkâst mieʹlǩǩ vuâlgg fabriʹǩǩe, koʹst tõt vuâlgg uuʹccab mieʹlǩǩpuurki seʹst kaaupi iʹlddjid.
Paaʹččem-mašiinai ǩeeʹjjest lij âʹnnjõžääiʹjest teäʹnab taarbâš pââččad mieʹlǩ ǩiõđi.

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak info šiiveettuálu.pdfak säänih šiiveettuálu.pdfns info skoott-tääll.pdfns sannõs skoott-tääll.pdfds info šibitdoallu.pdfds sánit šibitdoallu.pdf