Sämmilâš kalender merkkâpeeivih

Nothing found.

Sämmilâš kalender merkkâpeeivih

Sämmilâš kalender merkkâpeeivih
© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak merkkâpeeivihds sápmelaš kalendera mearkkabeaivvit

Jie'llji nõõmtõõzz

Nothing found.

Jieʹ llji nõõmtõõzz

Žeeʹvet, Žeeʹvti da Jieʹllji nõõmtõõzz

Puäʒʒeʹčč = sââʹrves
Puäʒʒjeäʹnn = äldd
Puõccu pärnn = vueʹss

Sauʒʒeʹčč = viõrcc
Sauʒʒjeäʹnn = sauʒʒ
Saauʒ pärnn = lääʹbbes

Kaicceʹčč = kaiccviõrcc
Kaiccjeäʹnn = kaicc
Kaaicpärnn = kaicclääʹbbes

Heävašeʹčč = ååʹresheäʹvaš
Heävašjeäʹnn = njeʹnnlõsheävaš
Heäppašpärnn = heäppažââlǥaž

Käänneʹčč = ååʹreskäänn
Käännjeäʹnn = kääʹnn
Käänpärnn = kääʹnââlǧaž

Šââʹǩǩeʹčč = šââʹǩǩ
Šââʹǩǩjeäʹnn = njeʹnnjlõs šââʹǩǩ
Šââʹjjpärnn = šââǥǥaž

Kusseʹčč = vuâhss, sonn
Kussjeäʹnn = kuss
Kuzzpärnn = käʹlbb

Piânnaieʹčč = ååʹrespiânnai
Piânnaijeäʹnn = njeʹnnjõspiânnai
Pieʹnnepärnn = pieʹnneoođi

Kaasseʹčč = ååʹreskaass
Kaassjeäʹnn = njeʹnnjõskaass
Kaazzpärnn = kaazzoođi

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak elleepeerâds eallibearasns jiõlljipiâr

Sää'm čeä'ppõs

Nothing found.

Saamelainen taide

Tä’st lij materiaal sää’m čeä’ppõõzzâst

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

SU Saamelainen taideDS Sámi dáiddaAK Sämmilâš taaiđâNS Säʹmmlaž čeäʹppõs

Raabblin kååʹđđmuš

Nothing found.

Raabblin kååʹđđmuš

Laaddâmnalla:

Sääʹnnlistt: ns_sannõs_raabbaltuejj.pdf
Printte leʹbe ruõkk teâttmašinan

Videost Raija koo’đđ lokkčooud ǩeâlggal
Puutteei: Sää’mite’ǧǧ, Kuáti-projekt (2015)
Tue’jjeei: Raija Lehtola

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

raabbâl

raabbâl
Snimldõk: Aura Pieski

Dát gođus lea rájus beavddi alde vuordimin, ahte gii nu álgá duddjot.

raabbaltue'jj

raabbaltue'jj 2
Snimldõk: Maiju Saijets

Čuoldimis fas gođđojuvvo govus čuovvovaš govas oaidná. Dies šaddet čáppa almmáiolbmo vuoddagat. Govas oidnojit maiddái geahpa ja láiggit dahjege čuožžamat.

raabbaltue'jj

raabbaltue'jj
Snimldõk: Sakaste
ak Čyeldim já njuškottemak Čyeldim já njuškottem 2.pdfds Čuoldin- ja njuikkuhansánitns Raabblin koozzmöš

Šõõŋ spooʹvjummuš

Nothing found.

Šõõŋ spooʹvjummuš

Nuǩǩeš vuõivvsest vuäitt ǩiõččad
Nuʹǩǩeš vuõivâs čuäjat puõtti ǩieʹzz laautâsvuõđ. Jõs vuõivas lij kõssi, de abrr jiânnai da jõs lij seäǧǧ, teʹl lij kååʹšǩes ǩieʹss. Jõs õuddǩieʹjjest lij kõss võrrsuõnn da mâʹŋŋǩieʹčč lij sieʹǧǧ, teʹl alggǩieʹss lij abrrâi da loppǩieʹss lij košǩǩlâǥan.

Ääʹrheppeeiʹv šõŋŋmiârk
Ääʹrheppeiʹvv lij vääšnäi miârkkpeiʹvv. Ođđ Ääʹrheppeivv vueʹssmannu 18. peiʹvv.
Vueʹǩǩen lij čieʹlǩǩed, jos Ääʹrhep puätt toorkin, de Oorfan õs puätt paaiđin, leʹbe nuuʹbbiooʹri.
Oorfanpeiʹvv lij vueʹssmannu 25. peeiʹv. Päidd miârkât täst pakk šõõŋid da torkk čuäckksijd.
Voʹddõõtte čieʹlǩǩed še, štõ måkam lij Ääʹrheppeeiʹv šõŋŋ, nåʹkkmen peʹštt kuuitâǥ nieʹttel.
Ääʹheppeeiʹv vueʹss preugg, ǩiõkk kookk, määiʹhl kougg, peäʹss njââll da suäʹvvel koođđ.
Vuämm Ääʹrheppeiʹvv lij leämma vueʹssmannu 30. peeiʹv.

Jeeʹres šõŋŋmiârk
Jos čueʹnj kuâsttai Valpurpeeiʹv, de täʹlvv ij peeʹšt kuuʹǩǩ.
Jos suõvv maann vuaaʹlårra, teʹl šadd neeuʹresšõŋŋ.
Teʹl jos tieʹrmes maann tââvas, šõõŋ čuässa.
Leʹbe nääit: Jos pâjjan tieʹrmesåʹhtt viõsttrest da maann nuõrttja, teʹl šaʹdde čueʹcǩes šõõŋ.

Kalddi: Matti Morottaja, Karen Elle Gaup, Girjjo-Gárjjo

© ds. Maiju Saijets, ak. Matti Morottaja, ns. Raija Lehtola


Mošttspeâll

Nothing found.

Mošttspeâll

Täk tee´kst jiâ kaunnu nuõrttsää´mas
© Aura Pieski


Säʹmmla Lääʹddjânnmest

Nothing found.

Säʹmmla Lääʹddjânnmest

Infotekstt: ns säʹmmla lääʹddjânnmest.pdf
Printte leʹbe ruõkk teâttmašiinan

Säʹmmla Lääddjânnmest ǩeeʹrjaž: Leša tät ij leakku nuõrttsääʹmas

https://www.samediggi.fi/wp-content/uploads/2016/07/saamelaisetsuomi.pdf
Säʹmmilai pirr teâđ: https://www.oktavuohta.com/

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak sämmiliih suomâst.pdfns säʹmmla lääʹddjânnmest.pdfds sápmelaččat suomas.pdf

Tueʹjjstõõllâmsääʹn

Nothing found.

Tueʹjjstõõllâmsääʹn

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak puđâldem.pdfns tueʹjjstõõllâm.pdfds buđaldan.pdf

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Nothing found.

Saamelaisen kalenterin merkkipäivät

Ammoisina aikoina ihmiset tapasivat seurata säätä ja aikaa merkkipäivien pohjalta. Esim. Jos tiettynä päivänä oli vaikkapa paljon tähtiä, niin tulevana kesänä olisi hyvä hillavuosi. Merkkien pohjalta pystyi ennustamaan tulevan sään ja millainen kevät, kesä, syksy tai talvi oli tulossa. Merkkipäivien pohjalta ihmiset tiesivät, milloin piti tai pystyi tehdä tiettyjä töitä.

Lähteet:

  • Anarâš kalender 1996 & 2013 (čokkim Heli Aikio & Ilmari Mattus)
  • Girjjo-Gárjjo, Muitalusat, máidnásat, sátnevádjasat, árvadusat ja diiddat 2001 (Káren Elle Gaup)

Sápmelaččaid mearkabeaivvit pdfSämmilâš-kalender-merkkâpeeivih pdf