Saamelainen taide

Tä’st lij materiaal sää’m čeä’ppõõzzâst

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

SU Saamelainen taideDS Sámi dáiddaAK Sämmilâš taaiđâNS Säʹmmlaž čeäʹppõs