Hautajaiset

Laadd jijjâd ââʹnnmõʹšše vuäʹljsbeäʹlnn mainnâž
ns_ruõkkampodd.pdf
Printte leʹbe ruõkk teâttmašiinan

Maainâs: Heli Aikio, Kuáti-proojeekt
joorgl. Maiju Saijets (ds.), Hilkka Fofonoff (ns.) & Saammal Morottaja (suom.)

Kõõččmõõžž:
Leäk-a ton leämmaž ruõkkâmpooddâst mieʹldd? Muʹvddem tõk leʹjje? Leʹjje-a tõk ceerkvest avi jaammˈjiruõkkâmsââʹjest?
Mõn diõtt sättkueʹss kaggâʹtte čueǯǯad ceerkvest blõuslõõvvâmpoodd aalǥâst?
Jeäʹlak-a piârrjinad jaammˈjiruõkkâmsââʹjest ouddmeârkkan joouli poodd leʹbe jeeʹres poodd?
Muʹvddem päiʹǩǩ jaammji ruõkkâmsââʹjj lij?
Leäk-a leämmaž kuäʹss-ne pecclaž
Måkam ääʹššin ton šõõddâk peʹcclen?
Muʹvddem mainnsid leäk kuullâm jiijjâd ääʹjjast leʹbe ääkkast?

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

su hautajaiset.pdfak havdajaah.pdfns ruõkkampodd.pdfds havdadeapmi.pdf