Máinnas čahkalágga birra

Maainâs čeäklee pirr -video tâʹvvsääʹmas
Videost Merja Pieski maainâst čeäkleest
Mainsteei: Merja Pieski
Puuttʼteei: Sääʹmteʹǧǧ, SaKaste-projekt (2013)
Säʹmmlaž mainnstemäʹrbbvuõtt ouddpeâmmast-kurss, SMK/Sakaste 18. -19.5.2013

Saǥstõõllmõš:
Ǩeäin päärna kaaunâʹtte lueeʹmreeisâst?
Måkam maainâsjieʹlli čeäkli lij?
Koʹst čeäkli ääʹss?
Lij-a čeäkli ciccâ avi tuuʹhmes?
Maid peittvuõđid päärnažkuõiʹtes koʹlle čeäkleest?
Mõõnn äʹšša son lij ääʹhnes?

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

Máinnas čahkalágga birra