Kartoŋŋpuäʒʒ

Laaddâmnalla teâttvuârk:
Mall: minstar puásui.pdf
Vuäppõs: ns kartoŋŋpuäʒʒ.pdf
Printte leʹbe laadd teâttmašiinan

Aunnâz:
kartoŋŋ
skarri
karndaš
lijmm

Raajjmõž:
1. Tuäj kartoŋŋ kuõiʹtǩeäʹrddsažžân.
2. Piij maall kartoŋŋ õõl, maall seäʹlǧǧ kartoŋŋ määʹcc õõl.
3. Piirâst da čuõpp puõccuhääm kartoŋǥist minstâr mieʹldd.
4. Piiraâst jiičč čueʹrvid puäʒʒǥa, čuõpp da liʹjmme čuervid puõccu vuäivva.
5. Puõccu vuäitt euʹnneed še.
(Jõs puäʒʒ ij põõžž čuožžâd, de piij oudd- já mõnnjjuõlji kõʹsǩǩe kartoŋk leʹbe teippikuuʹsǩ.)
Vuäppõs: Miina Seurujärvi

© Miina Seurujärvi

ak kartoŋpuásui.pdfns kartoŋŋpuäʒʒ.pdfminstar puásui.pdf