Päärn nõõm õuddvueʹjj

Nõmmsaǥstõõllmõš päärnaivuiʹm:
Mii lij tuu õuddnõmm?
Kaʹll seämmänõmmsa päärn lie håiddpääiǩest? (lasǩummuš)
Kaʹll jeeʹresnõmmsa päärn lie håiddpääiǩest? (lasǩummuš)
Lie-a tuʹst kääim tääiʹben, leʹbe toobdâk-a ǩeäid-ne seämmänõmmsaž oummid?
piâʹrrjest ?
sooǥǥast ?
teʹlkkrest ?
radiost, jeeʹres mediast?
Kâʹll nõõm tuʹst lie? ( 1-3)
Lij-a ǩeäʹst-ne jeäʹrrsest seämma nuʹbb leʹbe kuälmad nõmm ǥo tuʹst?
Mõin bukvain tuu õuddnõmm äʹlgg?
Äʹlgg-a ǩeän-ne håiddpäiǩǩtaaurõõzz nõmm seämma bukvain? (na mäʹht hoiʹddjeei nõõm?)
Toobdâk-a håiddpääiǩ oouǥbeäʹlnn oummid, ǩeäiʹnn nõmm äʹlgg seämma bukvain ǥu tuʹst?
piârneeǩ?
Mõõk sääʹn äʹlǥǥe seämma bukvain ǥo tuu õuddnõmm?

© Heli Aikio

ak tekstâ päärni noomâ ovdâkoveh.pdfak listo päärni noomâ ovdâkoveh.pdfak savâstâllâm päärni noomâ ovdâkoveh.pdfns tekstt päärn nõõm õuddvueʹjj.pdfns saǥstõõllmõš päärn nõõm õuddvueʹjj.pdfds teaksta mánáid namaid ovdagovat.pdfds tabealla mánáid namaid ovdagovat.pdf