Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Verkkojen paikkaus

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak čihtâm.pdf