Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Pilkkiminen

Onkia ja lapsia onkimassa.

onkia
uistin
onki, viehe, vapa
mato
kaira
sohjokauha
kairata/porata
täky
avanto

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak kuálástem.pdfak uággum.pdfns kueʹllšeeʹllem.pdfds guollebivdosánit.pdfds oaggunsánit.pdf