Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Láávu ceggim -video

Löytääköhän Pessi hyvän paikan laavun pystytykseen?
Tuottaja: Lasten elokuvatyöpaja, lasten elokuvaleiri, Metsähallitus 2015
Mukana: Pessi Koskinen

© Meccihaldâttâs – Meahciráđđehus – Meäʹcchalltõs

Láávu ceggim