Erotus-video

Juomustaminen

Inarinsaamen kielen yhdistyksen videoita

Paaskopeli

Rievssatgárdi

Koivu

Mänty

Luonnonkasvit

Hyönteiset

Heinien niittäminen eli heinätyöt

Suomâkielâ – Anarâškielâ
harava – hááráv
haasio – haasi
heinähanko – háŋgu
heinänteko – lááju
lato – láátu
viikate – liššá
viikatteenvarsi – liššánovdâ
suova – lyevi
niittokone – nijttemmmaašin
tahko – tákku

Verbit – Veerbah
haasioida – haasiđ, haasiim
haravoida – hárávuššâđ, hárávušám
hioa – saijeeđ, sajam
niittää – nijtteđ, niijtám
suolata – salttiđ, salttiim, sälttee
suovata – luávádiđ, luávvád
tahkota – tákkudiđ, tákkud
tehdä heinää, heinätöitä – laijiđ, laijiim, läijee

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak lááju.pdfns sueiʹnnčuõppmõš.pdfds ládju.pdf