Sámi leavgga dohkkehanbeaivi 15.8.

Teavsttat luđenláhkai:
Infoteaksta: ds sámi leavgga dohkkehanbeaivi.pdf
Čálit dahje vurke dihtorii

Ságastallanfáttát:
Oza kaleandaris, mainna beivviin sámileavga rohttejuvvo stággui. Galle beaivvi gávdnet?
Oza gova Anders Fjellneris. Anders Fjellner lea riegádan Härjedalenis. Oza gárttás, gos dat lea.
Beaivváža mánát lea čállojuvvon lullisámegillii. Ipmirdatgo maid dát lullisámegiela sánit dárkkuhit: ietnie, naestiem, biejjien? [1] (ae = á)
Máhtátgo sárgut Sámi leavgga?

[1] eadni, násti, beaivváš

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak säämi liipu tuhhiittempeivi.pdfns sääʹm liipp priimmâmpeiʹvv.pdfds sámi leavgga dohkkehanbeaivi.pdf