250 Boađus
Siidu 1 / 25

Hamahelmi-ideoita


Materiaalin sisältö:

Hamehelmistä tehty saamen lippu ja hamahelmisydän saamen lipun väreillä.

June 22, 2022


Rehkenaste-app


Materiála sisdoallu:

Liŋka davvisámegielat Rehkenaste-appai

June 21, 2022


Gárddástallan-filbma


Materiála sisdoallu:

Liŋka gárddástallanfilbmii, man Ovttas.no lea ovttas Golleajain buvttadan.


Juoŋasteapmi


Ovttas.no buvttadan filbma juoŋasteami birra.
Juoŋasteapmi lea fierbmun jieŋa vuolde.

June 17, 2022


Bluppe ja Albbas


Materiála sisdoallu:

Bluppe ja Albbas – digitála jietnagirji davvisámegillii.

June 14, 2022


Bluppe ja goddesáhpánat


Materiála sisdoallu:

Bluppe ja goddesáhpánat -digitála jietnagirji


Guovža ja rieban


Materiála sisdoallu:

Guovža ja Rieban -digitála jietnagirji.


Njoammilaš njuiku


Materiála sisdoallu:

Njoammilaš njuiku -digitála jietnagirji davvisámegillii


Ovttas – sámi oahpponeavvut neahtas


Materiála sisdoallu:

Liŋka sámi oahppomateriálabáŋkui.

June 13, 2022


Alfabehtatávvalat davvisámegillii


Materiála sisdoallu:

Alfabehtatávvalat davvisámegillii

July 28, 2020


Siidu 1 / 25