Rehkenaste-app

Dávvirmuitospeallu

Lávvomatematihkka

Árrabajásgeassinplánas (2022) čuožžu, ahte mánát galget árrabajásgeassimis beassat áicat ja ipmirdit iežaset birrasa. Árrabajásgeassima okta ulbmil lea ahte mánát besset oahpásnuvvat matematihkkii áicama ja stoahkama bokte. Mánát maid ohppet giddet fuomášumi beaivválaš doaimmaid siste ja lagas birrasa hámiide, meriide ja rievdadusaide.

Giellabesiid lagasbirrasis leatge maid olu vejolašvuođat oahpásnuvvat matematihkkii. Okta buorre ovdamearka lea lávvu. Lávus lea olu matematihkka: hámit, sáhttá lohkat galle ja das leage buorre hárjehallat matemáhtalaš jurddašeami. Seammas mánát besset maid muitohallat lávostallansániid.

Dá muhtun ovdamearkkat:

  1. Galle lávvomuora leat lávvorikkis?
  2. Makkár hápmi lávus lea? Leago dat golmmačiegat? Nabai lávus dat “vuođđu”, leago das jorbahápmi?
  3. Mii hámiid árranis lea?
  4. Galle geađggi leat árranis?
  5. Galle jorbahámi lávus leat? Omd. árrán, reahpenráigi, árrangeađggit
  6. Makkár hápmi uvssohis lea?
  7. Galle bearpmeha leat?
  8. Leatgo lávvomuorat oanehažžat vai guhkkit?
  9. Galle loaiddu lávus leat?
  10. Sáhttá maid lohkat galle duoljji leat jna

Sánit: Lávvomuorra,  lávvoriggi, árran, árrangeađggit, reahpenráigi, uvssot, bearpmehat, loaidu, duolji