Hyvä tietää:

  • Sámi árrabajásgeassinmateriálabáŋku, man Suoma sámediggi doallá ja lea čohkken.
  • Siidduid ulbmil lea doaibmat sámi árrabajásgeassima pedagolaš, gielalaš ja kultuvrralaš doarjjan sihke leat fierpmádahkan.
  • Siiddut leat vuosttažettiin dárkkuhuvvon árrabajásgeassinbargiide veahkkin muhto geavaheaddjit sáhttet leat maid vánhemat ja rávvehatbargit.
  • Materiála sáhttá luđet ja geavahit, muhto daid gávppálaš ávkkástallan lea gildojuvvon.
  • Ovttasbargoguoimmit: Mánnu – Sámi mánáidkulturguovddáš, Álgoálbmogiid filbmaguovddáš Skábma, Sámi oahpahusguovddáš, Meahciráđđehus, Unna Junná -Yle Sápmi, Papunet ja sámegielat árrabajásgeassinovttadagat.

 

Siidduid gráfalaš hámi lea plánen  Katja Lettinen

Siidduid lea teknihkalaččat ollašuhttán MeKiwi Oy