Saamelaisparlamentin perustamispäivä 9.11.

Suomessa annettiin asetus Saamelaisparlamentista 9.11.1973. Saamelaisparlamentti toimi vuoteen 1996, jonka jälkeen aloitti toimintansa uusi elin, Saamelaiskäräjät. Saamelaisparlamentti perustettiin saamelaisten omaksi elimeksi, joka kertoisi Suomen viranomaisille, mitä saamelaiset haluavat ja miten saamelaiset näkevät heitä koskevat asiansa kuten lakeja ja päätöksiä.

Saamelaisparlamentti vaikutti siihen, että ensimmäinen saamen kielilaki tuli voimaan vuonna 1992 – laki mahdollisti sen, että kaikki viralliset asiakirjat oli käännettävä suomen kielen lisäksi myös saamen kielille. Myös saamelaisalueen nimikyltteihin ilmestyivät paikannimet suomen kielen lisäksi myös saameksi.

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak säämi parlament vuáđudempeivi.pdfns sääʹm parlameeʹnt vuâđđeempeiʹvv.pdfds sámi parlamentta vuođđudanbeaivi.pdf