Muital fal! -kirjanen

Kirjanen perustuu Saamelaisen korkeakoulun tutkimusprojektiin, jossa on tutkittu päiväkoti-ikäisten ja koululaisten kieltä ja ajattelua. Projektin nimi oli ”Epistemalaš modalitehta máná ehtalaš ja moralalaš árvvoštallamis”.

Kirjasen tavoitteena on antaa tietoa projektista ja siitä, miten tarinoiden kautta pystyy vahvistamaan ja edistämään lasten kieltä, ja miten tarinoiden pohjalta voi keskustella eettisistä ja moraalisista asioista. Kirjanen on tehty päiväkotien ja koulujen opettajille, opettajaopiskelijoille, vanhemmille, tutkijoille ja muille jotka ovat kiinnostuneet lasten kielestä ja ajattelusta.