Saamelaiset Venäjällä

Venäjän eli Kuolan saamelaiset puhuvat koltansaamen lisäksi kildinin- ja turjansaamea. Koltansaamen ja kildininsaamen puhujia on muutamia satoja. Turjansaamella on vain muutama puhuja ja sillä ei ole kirjakieltä. Viimeinen akkalansaamen puhuja kuoli vuonna 2003. Suurin osa Venäjän saamelaisista asuu Kuolan niemimaalla ja heidän keskuspaikkansa on Lovozero eli Luujärvi

Muutamia sanoja koltan- ja kildininsaamen kielillä:

Koltansaame – Kildininsaame

jue´lǧǧ – jullk
jeä´nn – janna
õhtt – ehht
äkk – aaka
äjj – aajj

jalka, äiti, yksi, isoäiti, isoisä

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak sämmiliih ruošâst.pdfns säʹmmla ruõššâst.pdfds sápmelaččat ruoššas.pdf