Saamelaiset Suomessa

Saamelaiset Suomessa: https://www.samediggi.fi/wp-content/uploads/2016/07/saamelaisetsuomi.pdf
Saamelaisista yleisesti: https://www.oktavuohta.com/

Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Inarinsaame on näistä ainoa, jota puhutaan vain Suomessa, perinteisesti Inarin kunnan alueella. Pohjoissaamen kielen perinteisiä puhuma-alueita Suomessa ovat Utsjoki, Inari, Enontekiö ja Sodankylän kunnan pohjoisosa. Koltansaamen kielen perinteinen puhuma-alue ulottuu Norjan Näätämöstä Venäjän Petsamoon. Suomen puolella koltansaamelaisten asuma-alueet ovat Nellimissä, Sevettijärvellä já Keväjärvellä.

Inarinsaamen kielen puhujia on noin 400, koltansaamen puhujia suurin piirtein saman verran ja pohjoissaamen puhujia muutama tuhat. Saamen kielten sisällä on myös omat murteensa ja aluekielensä, joissa on jonkin verran eroa. Esimerkiksi pohjoissaamen länsimurteessa puhua-verbi on hupmat ja itämurteessa hállat. Länsimurretta voi kuulla esimerkiksi Enontekiöllä ja itämurretta Utsjoella. Myös koltansaamella ja inarinsaamella on omat alueelliset murteensa.

Joitakin saamen kielten sanoja; kaikki, kaksi, kala, ilves, koti

Inarinsaame Koltansaame Pohjoissaame
puoh puk buot
kyehti kuõ´htt guokte
kyeli kue´ll guolli
iilvâs riiss albbas
päikki domm ~ päi´ǩǩ ruoktu

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak sämmiliih suomâst.pdfns säʹmmla lääʹddjânnmest.pdfds sápmelaččat suomas.pdf