Kolttasaamelainen puku

Kolttasaamelaisesta puvusta: http://www.samiduodji.com/16

 

Kirjavinkki:
Laiti – Aikio – Mattus: Suomâ sämimáccuheh : Lää ́ddjânnam sää ́mpihttâz = Suoma sámegávttit = Suomen saamelaispuvut. Sámi duodji (2010)

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ