Pukk låådda läulla

Pukk låådda läulla
su. Kaikki linnut laulaa

 

Pukk låådda läulla,
pai ǩiõkk õhttu kååkk.
Õhttu feʹrttai lieʹŋŋjsted
da õhttu feʹrttai vueʹđđed.
Õhttu feʹrttai lieʹŋŋjsted
da õhttu feʹrttai vueʹđđed.

 

© Lǩ.raajji jaakkâs, Ns.vuämm nuõʹrttsääm mättˈtõsǩeeʹrjest