Beaska

 

Dieđut:
Beaska lea dálvemáilmmi bivvu. Beaska ráhkaduvvo miesenáhkis.
Beaskaduljiid njuovvanáigi lea čakčageasi Bárttebeaivvis gitta Mihkkalmassii. Dalle oainnat oažžu borgebeaskaávdnasiid, maŋŋelabbos čakčat oažžu bealleborge duljiid.
Beaskka váras lávejedje válljet devkesčáhppes čakčamiesi duljiid. Mánábeaskka váras galggašii leat unna miesáža litna duollji.

 

Ságastallanfáttát:
Mii beaska lea?
Mas beaskka sáhttá ráhkadit?
Geavahitgo beaskka geassit?
Mo beaska lea earálágan go gákti?
Manson guhká beaskka goarrumis manná?

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak peskâ.pdfns piâckk.pdfds beaska.pdf

Beaska