Ruotâ Sämitige vuáđudempeivi 26.8.

Luođđimnáál tiätuvuárháh:
Infotekstâ: ak ruotâ sämitige vuáđudempeivi.pdf
Printtii teikkâ vuorkkii tiäturân

Päikkisijđoh: https://www.sametinget.se/

Savâstâllâmfáádáh:
Uusâ káártást, kost Kiiruna lii
Ruotâ Sämitige ohtân äššikiellân lii julevsämikielâ. Iberdâh-uv maid čuávuvááh julevsämikielâ säänih tárkutteh: mån, lådde, tjalmme, njuovtjav? [1]

[1] mun, lodde, čalme, njuovčâ

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak ruotâ sämitige vuáđudempeivi.pdfns ruõcc sääʹmteeʹǧǧ vuâđđeempeiʹvv.pdfds ruoŧa sámedikki vuodđudanbeaivi.pdf