Távjá koijâdum koččâmušah

 

 

Mon kielân Kuáti-materiaalpaŋkki lii?

Siijđoi tekstâmateriaal lii iänááš puoh kuulmâ Suomâst sarnum sämikielân. Videoh já jienâmateriaaleh iä veltihánnáá lah finniimist puoh kieláid. Motomeh luođimnáál materiaaleh láá meid suomâkielân.

 

Kiäs Kuáti-materiaalpaŋkki lii uáivildum?

Kuáti-materiaalpaŋkki lii uáivildum iänááš arâšoddâdem pargeid. Meid vaanhimeh pyehtih kevttiđ materiaalijd.

 

Lii-uv máhđulâš jyehiđ materiaalijd?

Materiaal uážžu printtiđ já kevttiđ rijjâ.

 

Uážžu-uv materiaal kevttiđ kávpálijd tárguttâssáid?

Materiaal ij uážu kevttiđ kávpálijd tárguttâssáid.

 

Maht kevttiđ Kuáđi uuccâm?

Kuáđi uuccâm puáhtá kevttiđ neljijn sierâ vuovvijn.

Säniuuccâm vievâst puáhtá uuccâđ uuccâmsaanijn.

Ave mield puáhtá uuccâđ materiaal, mii heivee: 0-3-ihásáid, 3-5-ihásáid, 6-ihásáid já tađe puárásub teikâ jyehi ahasáid párnáid.

Teema-saajeest puáhtá valjiđ teema, mon mield ocá materiaal, teemah láá juohhum oppâm suorgij mield: kielâi riges maailm, olgospyehtim maaŋgâ häämih, mun oovtâst iärásijguin, mut tuuđhâm já toimâm pirrâsistân sehe mun šoodâm, lihâdâm já ovdánâm.

Uuccâm puáhtá kevttiđ meid iveaaigij mield: tälvi, kiđđâtälvi, kiđđâ, kiđđâkeesi, keesi, čohčâkeesi, čohčâ, čohčâtälvi.

 

Kii puáhtá lasettiđ materiaal sijđoid?

Materiaal pyehtih lasettiđ materiaalpargeeh já kielâpiervâlstivrejeijee. Mij kuittâg tuáivup, ete arâšoddâdempargeeh vuolgâttiččii materiaal, ideaid já ravvuid, maid puáhtá lasettiđ Kuátán.