Ruotsin saamelaiskäräjien perustamispäivä 26.8.

Ruotsin Saamelaiskäräjät (Sámediggi/Sametinget) perustettiin omalla laillaan vuonna 1992. Sen virallisia avajaisia pidettiin 26.8.1993. Sen keskushallinto toimii Kiirunassa. Ruotsin saamelaiskäräjät käyttää asiakielenään pohjoissaamea, luulajansaamea ja eteläsaamea.

Kotisivu (ruotsiksi): https://www.sametinget.se/

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak ruotâ sämitige vuáđudempeivi.pdfns ruõcc sääʹmteeʹǧǧ vuâđđeempeiʹvv.pdfds ruoŧa sámedikki vuodđudanbeaivi.pdf