Sämmilâš nommâadelemärbivyehi

Luođđimnáál tiätuvuárháh:
Infotekstâ: ak sämmilas nommâ adelemärbivyehi.pdf
Printtii teikkâ vuorkkii tiäturân

Sämmilâš ovdânoomâin:
http://almanakka.helsinki.fi/fi/nimipaivat/saamelaiset-nimipaivat.html

Savâstâllâmfáádáh:
Kiäi ovdânoomâin suuvâ noomah eromâsávt uáinojeh?
Kiän mield puárrásumos kandâ uážui táválávt noomâs?
Kallaad pärni uážui eejis noomâ ađai šoodâi suu käimin?
Mondiet ulmuuh adelii käiminoomâid?
Lii-uv tust sämmilâš koččomnommâ?

© Heli Aikio

ak sämmilas nommâadelemärbivyehi.pdfns säʹmmlaž nõmmuʹvddem ärbbvueʹǩǩ.pdfds sápmelaš nammaaddinárbevierut.pdfsu saamelainen nimenantoperinne.pdf