240 Puåđõs
Seidd 3 / 24

Solju -euʹnneemkaart


Materiaal siiskâž:
Solju -euʹnneemkaart

July 23, 2020


Ruäʹǩǩ -euʹnneemkaart


Materiaal siiskâž:
Ruäʹǩǩ -euʹnneemkaart


Ruõʹpssestuulkuž


Materiaal siiskâž:
Ruõʹpssestuulkuž euʹnneemkaart


Kuärramkaart


Materiaal siiskâž:
Kuärramkaart


Sääʹm lipp


Materiaal siiskâž:
Sääʹm lipp euʹnneemkaart


Põʹmmâikuuhla


Materiaal siiskâž:
Põʹmmâikuuhla


Luánduhäldee


Materiaal siiskâž:
Luánduhäldee


Meeʹrsažpeeiʹv reʹssheärʹvv


Materiaal siiskâž:
Meeʹrsažpeeiʹv reʹssheärʹvv, tueʹjjstõõllâmvuäppõõzz


Repp ǩiõl åʹrnn


Materiaal siiskâž:
Aiccmõštueʹjjõs tõst, mähtt repp čääŋŋ ǩiõʹlle


Riʹmnnj


Materiaal siiskâž:
Riʹmnnj nuuʹžniǩpõmmâituraškast, tueʹjjstõõllâmvuäppõõzz


Seidd 3 / 24