Henkilöstölle

Hyödyllistä luettavaa

  • Kirjoitus lasten saamen kielen käytöstä päiväkodeissa ja koulun iltapäiväkerhoissa. Tässä kirjoituksessa on vinkkejä, miten saamen kielen käyttöä voi tukea ja edistää.

 

  • Sivusto, jossa on saamelaisia leikkejä ja liikuntaideoita. Kaikkiin leikkeihin löytyy video ja ohjeet. Sivulle on koottu myös paljon tietoa liikunnasta. 

 

  • Väestöliiton ja Sámi Sosterin yhteistyössä tuottamaa materiaalia kehotunnekasvatuksesta. Materiaalit löytyvät kolmella saamen kielellä.

 

  • Saamelainen oppimateriaalipankki Norjan puolella. Oppimateriaalipankista voi tilata materiaalia lainaan. Sivulta löytyy myös paljon digimateriaalia, esim. videoita ja pelejä.

 

  • Artikkelikokoelma, jonka aiheena on saamelainen kulttuuriymmärrys päiväkodeissa ja kouluissa.  Kokoelmassa on seitsemän artikkelia ja niissä on paljon hyviä käytännön vinkkejä.

 

  • Sámi mánát ođđa searvelanjain -hankkeen raportti. Raportissa  on sekä konkreettisia ehdotuksia että vaatimuksia koskien saamen kielten vahvistamista päiväkodissa/kielipesissä ja koulussa. 

 

 

 

 

 

  • Sáhttágo bajásgeassin leat menddo dorvvolaš? Varhaiskasvatuksenopettajaopiskelijoiden  blogikirjoitus , jossa pohditaan, onko parempi kasvattaa lapset ”pumpulissa” vai antaa heidän kokeilla itse ja oppia pärjäämään.

 

  • Norjan Saamelaiskäräjien tuottama vihkonen, jonka aiheena on päiväkotien kieliympäristöt ja kielen vahvistaminen. Vihkosessa on paljon tietoa ja vinkkejä.