Duna Duna leuʹdd -video

Márffit čuskestit -video

Kyeppirtähtispellâ

Riävská kärdi

Peeci

Eennâmšadoh

Tivreh

Peenuv já kissá

Lodeh

Anarâškielâseervi videoh

Liŋkkâ: http://www.casle.fi/gallery.php?subject=2

Videoh
Vuoggâkuálástem, tekstejum eŋgâlâškielân, AL
Lieggâ kammuuh, sovskammuuh, tekstejum eŋgâlâškielân, AL
Heerskuh čoolijn, tekstejum suomâkielân, AL
Juoŋâstiđ, tekstejum eŋgâlâškielân, AL
Kárvudâttâm, tekstejum suomâkielân, TL & VF
Uđđâsist šoddâm, tekstejum eŋgâlâškielân, SK

Videoh láá rahtum anarâškielâ tievâsmittemškovlim ääigi
Pyevtittâm: Säämi máttááttâskuávdáš (2010)
Tahheeh: Anneli lappalainen (AL), Suvi Kivelä (SK),
Teija Linannmäki (TL), Varpu Falck (VL)

© SOGSAKK, Anarâškielâservi ry