Kyelitiivtah

Koldep-kuuhâs
ak. Heli Aikio & Raija Lehtola

Koldep, koldep
Ennuv kuulijd koddep
Kisán vuáskunijd
Pennui njaavijd
Áákun vorâs kuávžurijd
Pyeidis kuolijd káávpán
Sävris kuolijd passeep
Vuoi, tääl mij čáccup

 

Adde Vuolli vuáskunijd
trad. Anna Antti ahvenia
anarâškielân heiviittâm: Heli Aikio
(Čääiti kieđâigijn kuolij kukkoduv)
Adde Vuolli vuáskunijd
Kaabi kuávžurijd
Reedrik rávduid
Piäkká puškoid
Saammâl vala stuárrábijd
Heikkâ hiäppuš stuárusijd
Kuálástmin
Heli Aikio
Aanaar haammân riddoost mun vyejilim
Äijihkeeđgi kuávlun já himettim:
Kal lii hitruus jäävri riddoost aassâđ
kárbáin vyejiđ já kuálástiđ
Vistig viermijd suápum já vyerdilâm
talle meddâl kuovâm já pajedâm
Motomijn peeivijn lii viermi kuolijn tievâ
talle mun moijáám já ilodâm
Suuvâm kárbáin
Heli Aikio
Suuvâm, suuvâm kárbáin
lip-lap lip-lap, lip
Suápum, suápum viermijd
lip-lap, lip-lap, lip
Suuvâm, suuvâm kárbáin
lip-lap, lip-lap lip
Kuovâm, kuovâm viermijd
lip-lap, lip-lap, lip
Vuásku, šapšâ, kuávžur já puško
Kuálásteijee kieđâidis tuásku
lip-lap, lip-lap, lip

© nk. Tiina Sanila-Aikio/ak. Heli Aikio, Raija Lehtola / ds. Maiju Saijets

ak kuálástemtiivtah.pdfds guolledivttat.pdf