Kuullunymmärtämiskortit

Materiaalin sisältö:
Kuullunymmärtämiskortit ja tekstit kuviin

Kuobžâ já Riemnjis

Materiaal sistuálu:

Kuobžâ já Riemnjis

Puppâ já koddesäpligeh

Materiaal sistuálu:

Puppâ já koddesäpligeh

Puppâ já kuobžâčiivgah

Materiaal sistuálu:

Puppâ já kuobžâčiivgah

Puupâ málaseh

Materiaal sistuálu:

Puupâ málaseh

Säämi pustaveh

Säämi pustaveh

Pustaveh printtimnáálá

Kielipesä -moobiilspellâ

Materiaal sistuálu:
Moobiilspellâ sänirááju vijđedmân.

Garjjá luohti ja mainnas

Materiaal sistuálu:
Káránáá juoigus já maainâš-jienâpäddi tavesämikielân

Váábu peerâ

Materiaal sistuálu:
Váábu peerâ- hyelkkivuotâmaainâs
Váábu peerâ- hyelkkitavlustah
Savâstâllâmfáádáh

Sämikielâh

Materiaal sistuálu:
Liŋkkâ sämikielâi kuávlukielâkáártán, kost puáhtá kuldâliđ sierâ sämikielâid

Muusiksäänih

Luođđimnáál tiätuvuárháh:

Muusiksäänih: ak_muusik.pdf
Printtii teikkâ vuorkkii tiäturân

Savâstâllâmfáádáh

Laaviih-uv tun juoigâđ, livđuđ teikkâ leuddâđ?
Čuojâttâh-uv mottoom čuojânâs?
Magarijd tävgičuojânâsâid tiäđáh?
Magarijd posonjâsčuojânâsâid tiäđáh?
Maht ferttiih lávluđ, jis lavluu ohtâvuođâst lohá “pianissimo”

Koveh:

huilo ~ huilâ
kaddâlâs ~ kaddlâs
kiälluspellâ
ksylofoon
säämirumbu
ritmâmaneh
triangel
ukulele

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ds musihkkasánitns musikksääʹnak muusiksäänih