Anarâškielâg videoh

Ympäristö & luontoyhteys

Duna Duna leuʹdd -video

Ympäristö & luontoyhteys

Tytti da suu taaurõõžž -video

Ympäristö & luontoyhteys

Maailmist nuubán -video

Ympäristö & luontoyhteys

Päʹskksiõrr

Ympäristö & luontoyhteys

Repp ǩiõl åʹrnn

Ympäristö & luontoyhteys

Pieʹcc

Ympäristö & luontoyhteys

Eennâmšadoh

Ympäristö & luontoyhteys

Tiiuʹr

Ympäristö & luontoyhteys

Reʹssčuâll -video

Reʹssčuâl raajat vueʹzzi mieʹrǩǩeem diõtt ǩeässa, tâʹl ǥu suõʹjjin lie lõõst. Tän reʹssčuâl ciâggtummuš lij čiõttʼtõllum tälvvpoʹdde.

Videost Aanar sääʹmǩiõl hoiddpäiǩǩpäärna peäʹsse ciâggted reʹssčuâl, ǥu Mánnu Sääʹmpäärnai kulttuurkõõskõs riašš Pääärnai čuâllciâggtem-påådd Sajos šeeʹlljast.
Puuʹtteei: Sääʹmteʹǧǧ, Kuáti-projeekt (2015)

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ds risseáidi.pdf

Reʹssčuâl