Anarâškielâg videoh

Duna Duna leuʹdd -video

Tytti da suu taaurõõžž -video

Maailmist nuubán -video

Päʹskksiõrr

Repp ǩiõl åʹrnn

Pieʹcc

Eennâmšadoh

Tiiuʹr

Reʹssčuâll -video

Reʹssčuâl raajat vueʹzzi mieʹrǩǩeem diõtt ǩeässa, tâʹl ǥu suõʹjjin lie lõõst. Tän reʹssčuâl ciâggtummuš lij čiõttʼtõllum tälvvpoʹdde.

Videost Aanar sääʹmǩiõl hoiddpäiǩǩpäärna peäʹsse ciâggted reʹssčuâl, ǥu Mánnu Sääʹmpäärnai kulttuurkõõskõs riašš Pääärnai čuâllciâggtem-påådd Sajos šeeʹlljast.
Puuʹtteei: Sääʹmteʹǧǧ, Kuáti-projeekt (2015)

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ds risseáidi.pdf

Reʹssčuâl