Kåʹšǩǩnuʹǩǩeš

Kåʹšǩǩnuʹǩǩeš

Sââʹrršäʹŋǧǧ

Vueʹčči koʹšǩummuš

Õđđâm, da pääsk

Märfstõõllâd

Čunoikákku

Kärddmõš

Kuobbâreh

Muorjim

Pååttǩi ištteem da pââʹjdem

Kåʹšǩǩnuʹǩǩeš

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

Koškepuško

Kåʹšǩǩnuʹǩǩeš

Goikehávga


Sââʹrršäʹŋǧǧ

Kåʹšǩǩnuʹǩǩeš

Sââʹrršäʹŋǧǧ

Vueʹčči koʹšǩummuš

Õđđâm, da pääsk

Märfstõõllâd

Čunoikákku

Kärddmõš

Kuobbâreh

Muorjim

Pååttǩi ištteem da pââʹjdem

Sââʹrršäʹŋǧǧ

Aunnaž
Vuâđđ:
200 g vuõi leʹbe marggreʹn
2 dl säähhar
2 kääʹnmââʹn
4 dl viʹlǧǧesjäävvaid
4 čp pââʹjdempolvvar
2 čp vaniljasäähhar

Tiiudas leʹbe pââʹjõs:
1 lettar sââʹr
2dl kuäʹsttlahcc
1dl säähhar
2 kääʹnmââʹn

Laadd vuäʹljesbeäʹlnn jijjâd ââʹnnma šäʹŋǧǧvuäppõõzz.

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak sarepiirak.pdfns sââʹrršäʹŋǧǧ.pdfds sarritgáhkku.pdf

Vueʹčči koʹšǩummuš

Kåʹšǩǩnuʹǩǩeš

Sââʹrršäʹŋǧǧ

Vueʹčči koʹšǩummuš

Õđđâm, da pääsk

Märfstõõllâd

Čunoikákku

Kärddmõš

Kuobbâreh

Muorjim

Pååttǩi ištteem da pââʹjdem

Vueʹčči koʹšǩummuš

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

 

ak koškepiärgu.pdfds goikebiergu.pdf

Õđđâm, da pääsk

Kåʹšǩǩnuʹǩǩeš

Sââʹrršäʹŋǧǧ

Vueʹčči koʹšǩummuš

Õđđâm, da pääsk

Märfstõõllâd

Čunoikákku

Kärddmõš

Kuobbâreh

Muorjim

Pååttǩi ištteem da pââʹjdem

Õđđâm, da pääsk

Kartt 1. Õđđmi puʹtstummuš.
Kartt 2: Ǩittum õđđâmtääuʹt
Kartt 3: Õđđmi čiõcckkmõš čoockâ âʹlnn.
Kartt 4. Kõʒʒmääʹll

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak ođđâmeh.pdfns ođđmi ǩeʹttemõš.pdf

Märfstõõllâd

Kåʹšǩǩnuʹǩǩeš

Sââʹrršäʹŋǧǧ

Vueʹčči koʹšǩummuš

Õđđâm, da pääsk

Märfstõõllâd

Čunoikákku

Kärddmõš

Kuobbâreh

Muorjim

Pååttǩi ištteem da pââʹjdem

Märfstõõllâd

Võrrmäärf

Maarfi vaʹlmmštemdiõtt taarbâš puõʒʒu võõr da čuäʹlid, čaʹppesjäävvâid, potret- leʹbe
viʹlǧǧesjäävvâid da säält. Vuäitt še luukksmaukkõõzz piijjâd seäkka.

½ lettâr võõr
2 dl čääzz
2 dl čaʹppesjäävvaid
1 dl viʹlǧǧesjäävvâid, lebe potretjäävvâid
½ porr.pâʹsttem säält
porggâl siõmmna viʹlǧǧespeʹppar

Väʹšnn vuäǯǯ leeʹd njârbbad. Ko teâudak čuäʹl vaažnin,
kueeʹž kuâlmad vueʹzz kuâʹrrsen, štõ määrf jie luõddan tueʹlddâmpaaʹjest

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak márfum.pdfak márfumsäänih.pdfns märfstõõllmuš.pdfds márfun.pdfds márfunsánit.pdf

Čunoikákku


Kåʹšǩǩnuʹǩǩeš

Sââʹrršäʹŋǧǧ

Vueʹčči koʹšǩummuš

Õđđâm, da pääsk

Märfstõõllâd

Čunoikákku

Kärddmõš

Kuobbâreh

Muorjim

Pååttǩi ištteem da pââʹjdem


Čunoikákku

Amnâšeh:
3 mane
2 dl sukkâr
200 g vuojâ
2,5 dl pottáákjáávuh
1 tp liäibumjáávuh
2 tp vaniljasukkâr

Puávtáh lasettiđ tááigán meiddei rusinaid.

Passeem:
Uuvnâst 175C / 1 tijme

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ


ak čunoikákku.pdf

Kärddmõš

Kåʹšǩǩnuʹǩǩeš

Sââʹrršäʹŋǧǧ

Vueʹčči koʹšǩummuš

Õđđâm, da pääsk

Märfstõõllâd

Čunoikákku

Kärddmõš

Kuobbâreh

Muorjim

Pååttǩi ištteem da pââʹjdem


Kuobbâreh

Kåʹšǩǩnuʹǩǩeš

Sââʹrršäʹŋǧǧ

Vueʹčči koʹšǩummuš

Õđđâm, da pääsk

Märfstõõllâd

Čunoikákku

Kärddmõš

Kuobbâreh

Muorjim

Pååttǩi ištteem da pââʹjdem


Muorjim

Kåʹšǩǩnuʹǩǩeš

Sââʹrršäʹŋǧǧ

Vueʹčči koʹšǩummuš

Õđđâm, da pääsk

Märfstõõllâd

Čunoikákku

Kärddmõš

Kuobbâreh

Muorjim

Pååttǩi ištteem da pââʹjdem

Muorjim

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak muorjim.pdfds murjen.pdf

Pååttǩi ištteem da pââʹjdem

Kåʹšǩǩnuʹǩǩeš

Sââʹrršäʹŋǧǧ

Vueʹčči koʹšǩummuš

Õđđâm, da pääsk

Märfstõõllâd

Čunoikákku

Kärddmõš

Kuobbâreh

Muorjim

Pååttǩi ištteem da pââʹjdem

Pååttǩi ištteem da pââʹjdem

Pååttaǩ lij joorbâs,
pååttaǩ lij kuʹǩeslaǥan,
pååttaǩ lij samai kudd porrmõš.

Pååttaǩ ko piijak njäʹlmma,
älgg kuʹǩes mätǩǩ čåuʹjja,
toʹben lij tõõzz vuõigg päiʹǩǩ, ij-ǧõs nuʹt.

Pååttǩiđ ko påårak,
viõǥǥääd ton noorak,
šõddâd tõt vuäzz mijjid,
nokam veʹt tõt pååttaǩ lij.

 

Videost ǩiõllpieʹss Piäju päärna lie pââʹjdemen pååttǩid.

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak potákkeh.pdfns pååttaǩ.pdfds bohtásat.pdf

Pååttǩi kaggmõš