Anarâškielâg videoh

Duna Duna leuʹdd -video

Tytti da suu taaurõõžž -video

Maailmist nuubán -video

Päʹskksiõrr

Repp ǩiõl åʹrnn

Pieʹcc

Eennâmšadoh

Tiiuʹr

Mieʹccest

Laaddâmnalla teâttõõzz:
Mieʹccest-sääʹnnilist: ns mieʹccest.pdf
Pieʹcc-sääʹnnilistt: ns pieʹcc.pdf
Sueʹǩǩ-sääʹnnilistt: ns sueʹǩǩ.pdf
Printte leʹbe ruõkk tiâttmašiinan

Saǥstõõllâmääʹšš:
Mii lii meäʹcc?
Måkam meäʹcc lij koonn-a eeʹjjpooddâst?
Måkam šââdd mieʹccest lie?
Mii lij pieʹcc? Koʹst pieʹcc šâdd?
Mii lij sueʹǩǩ? Koʹst sueʹǩǩ šâdd?
Måkam jieʹlli mieʹccin äʹsse?
Mõõk vueʹzz muõrin lie?
Laaʹvjak-a ton jieʹlled mieʹccest? Maid toʹben tueʹjjääk?

Tiettiǩ-a:
Pieʹžžid njõʹldde leʹbe vueʹtǩǩe keađđa, koon koškkee, palvvee tool pašttjest da noʹrdde. Pieʹccjäävvaid õʹnne leiʹbbjummžeʹst, veärai saʹlggumžest da čåuʹjjtalkksen
Nuorttsäʹmmla ǩiʹtte pieʹʒʒest huutt, koozz sij sieʹjjte še puõccu leʹbe kueʹl puõid
Sueʹjj ǩeâjasmuõrâst koouʹgte ǩeađđa määihl, koon juʹǩǩe nuʹtǩeâni leʹbe tõõz lââʹzte jäävvâid da ǩiʹtte huuʹtt
Määihlâs sueʹǩǩoovsijd di pieʹʒʒ kõrr peeʹǩǩ suõʹsǩǩe stõ pään puʹtsmõõvše

© Sámediggi – Sämitigge – Sää´mte´ǧǧ

ak meecist.pdfak peeci.pdfak suáhi.pdfns mieʹccest.pdfns pieʹcc.pdfns sueʹǩǩ.pdfds meahcis.pdfds beahci.pdfds soahki.pdf