Anarâškielâg videoh

Ympäristö & luontoyhteys

Duna Duna leuʹdd -video

Ympäristö & luontoyhteys

Tytti da suu taaurõõžž -video

Ympäristö & luontoyhteys

Maailmist nuubán -video

Ympäristö & luontoyhteys

Päʹskksiõrr

Ympäristö & luontoyhteys

Repp ǩiõl åʹrnn

Ympäristö & luontoyhteys

Pieʹcc

Ympäristö & luontoyhteys

Eennâmšadoh

Ympäristö & luontoyhteys

Tiiuʹr

Ympäristö & luontoyhteys

Kuuʹrniǩ

Kuuʹrniǩväʹšnn
aunnâz:
n. 1 l liõgg čääʹʒʒ
25 g jäʹstt
2 cp sältt
n. 2 kg čaʹppes- da viõʹlǧǧesjäävvaid seäkklõõžži
6-9 kueʹlled (puk jäuʹrrkuõʹlid da luõzz vuäitt ââʹnned)

valmštummuš:
Čuõmâst čallum kuõʹlid, čuõpp kuõʹlin vueiʹvid da pieʹccǩid meädda da saʹltte kuõʹlid.
Raaj vääʹšn da uuʹd tõn jååʹtted siõmmna ääiʹj.
Jueʹjj jååttam vääʹšn kooum vuässa.
Tääv vääʹšn da piij kuõʹlid tõn õõl.
Ǩieʹzz kuõʹlid vääʹšn sizz.
Ǩiʹdde saauʹnjid čaaʹʒʒin.
Pääʹšt kuurnǩid vuõššân 250 ⁰C 5-10 min, što šâdd kõrr, de pääʹšt tõid 200 ⁰C n. 50 min.
Kuuʹrniǩ lie valmmâž ǥo liõmm puätt čõõđ.

© Sámediggi – Samedigge -Sääʹmteʹǧǧ

ns kuuʹrniǩväʹšnn.pdf

Kuuʹrniǩ