Anarâškielâg videoh

Ympäristö & luontoyhteys

Duna Duna leuʹdd -video

Ympäristö & luontoyhteys

Tytti da suu taaurõõžž -video

Ympäristö & luontoyhteys

Maailmist nuubán -video

Ympäristö & luontoyhteys

Päʹskksiõrr

Ympäristö & luontoyhteys

Repp ǩiõl åʹrnn

Ympäristö & luontoyhteys

Pieʹcc

Ympäristö & luontoyhteys

Eennâmšadoh

Ympäristö & luontoyhteys

Tiiuʹr

Ympäristö & luontoyhteys

Âʹlmmvuuʹd

Tieʹttiǩ-a:
Peiʹvv eeʹtt nuõʹrtbeäʹln da luâštt viõsttrâ. Kõskkpeeiʹv tõt päʹštt saauj beäʹlnn. Sääʹmest kuuitâǥ peiʹvv ij eeʹđ skammpoodd ni vooʹps da eʹpet ǩeäʹssa peiʹvv päʹštt čõõđ iinn.
Oʹdinakai muõri saaujbeäʹlnn lie oouʹs jeänab da tõk lie suõʹǩǩes
Kootkmiõut lie täujja ǩieʹđj saaujbeäʹlnn da miõut läättsab bieʹll čuäʹjat saujja.
Ǩeađđa muõtt sodd jottlubbun saujjvieʹltin.
Ââʹlmčuõldd lij ââʹlm kõsǩǩpääiǩest da åårr, štõ tõt pââšš õõutsaajest, håt jeeʹres tääʹsn joʹrre tõn pirr.

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak áimusundeh.pdfak sundâstem.pdfns âʹlmmvuuʹd.pdfns teäʹttmõš.pdfds áimmuguovllut govva.pdfds áimmuguovllut sánit.pdf