Anarâškielâg videoh

Duna Duna leuʹdd -video

Tytti da suu taaurõõžž -video

Maailmist nuubán -video

Päʹskksiõrr

Repp ǩiõl åʹrnn

Pieʹcc

Eennâmšadoh

Tiiuʹr

Âʹlmmvuuʹd

Tieʹttiǩ-a:
Peiʹvv eeʹtt nuõʹrtbeäʹln da luâštt viõsttrâ. Kõskkpeeiʹv tõt päʹštt saauj beäʹlnn. Sääʹmest kuuitâǥ peiʹvv ij eeʹđ skammpoodd ni vooʹps da eʹpet ǩeäʹssa peiʹvv päʹštt čõõđ iinn.
Oʹdinakai muõri saaujbeäʹlnn lie oouʹs jeänab da tõk lie suõʹǩǩes
Kootkmiõut lie täujja ǩieʹđj saaujbeäʹlnn da miõut läättsab bieʹll čuäʹjat saujja.
Ǩeađđa muõtt sodd jottlubbun saujjvieʹltin.
Ââʹlmčuõldd lij ââʹlm kõsǩǩpääiǩest da åårr, štõ tõt pââšš õõutsaajest, håt jeeʹres tääʹsn joʹrre tõn pirr.

© Sámediggi – Sämitigge – Sääʹmteʹǧǧ

ak áimusundeh.pdfak sundâstem.pdfns âʹlmmvuuʹd.pdfns teäʹttmõš.pdfds áimmuguovllut govva.pdfds áimmuguovllut sánit.pdf