Soorkõs da riʹmnnj

Vuõrâš åårr pieʹzzest vuâsttkusǩǩ njääʹlmest. Riʹmnnj väzz vuõrâš pieʹssmuõr rääi da nõmmad: “Kâʹl ton leäʹk pueʹrr läullad.” Vuõrâš ǩiiččaall riiʹmnj nõʹmmeeǩani. Eʹpet riʹmnnj kuärggat vuorâš: “Čuäjat, mõõn puârast šat ton lääulak.” Vuõrâš rämmlaat di läull: “Kraak, kraak, kraak…
Mââimõsâst riʹmnnj vuäǯǯai vuõrâš läullad da nuʹt vuâsttkusǩǩ ravv vuõiʹǧǧest riiʹmnj njäʹlmma.

 

Mainstaam Kristen-Ellen Gaup-Juuso, Miessi, Enontekiõ

 

Laad leʹbe ruõkk teâttmašiinan:
ns_soorkõs_da_rimnnj.pdf

Mainstaam Kristen-Ellen Gaup-Juuso, Miessi, Enontekiö

Saǥstõõllâm ääʹšš:
Mõndiõtt riʹmnnj juuʹrdi viirted muõr?
Mõndiõtt soorkõs ǩiõldi riiʹmnj viirtemest muõr?
Mõin määinain riʹmnnj loppii kueʹzzed muõr da soorkõõzz rääuhu?
Mõndiõtt riʹmnnj suõppjõõđi jaaʹmmjen?
Mäʹhtt soorkõs paaimti riiʹmnj?

 

© Kristen-Ellen Gaup-Juuso

ak Riemnjis, lädikuávská já vuorâččâs.pdfns Soorkõs da riʹmnnj.pdfds Skire ja rieban.pdf